its

ITS-Intelligent Transportation Systems

ISPro dodáva systémy pre inteligentné dopravné siete. Dokáže zabezpečiť systémovú integráciu:

 • dopravných telemetrických systémov (riadenie, inteligentné dopravné značenie, meteorologické stanice, čítače dopravy),
 • prenosových systémov, komunikačných systémov (SOS telefóny),
 • video systémov,
 • riešenia kabélových systémov (optické, metalické),
 • systémy zabezpečeného napájania,
 • systémy dispečerského riadenia a dohľadu

DÁTOVÉ A PRENOSOVÉ SIETE

dátové siete

Hlavným cieľom firmy ISPRO je ponúknuť takzvanú konvergovanú sieť, ktorá umožní v integrovanej forme riešiť v maximálnej miere potreby zákazníka, ako je vybudovanie infraštruktúry počítačových sietí, telefónnej komunikačnej siete, umožnenie audio/video/dátovej komunikácie, pri maximálnej miere zabezpečenia bezpečnosti.

ISPro so svojimi partnermi ponúka riešenie dátových sietí na kľúč. Ponúka technológie Cisco, 3Com, HP pre riešenie dátových sietí založených na protokole TCP/IP. Pre špeciálne účely ponúka tiež prenosové systémy PDH a SDH od firmy Sagem.


KONERGOVANÉ HLASOVÉ SIETE

Hlas

Moderné hlasové siete súčasnosti sa vyznačujú integráciou do počítačových sietí. Využívajú protokoly voice over IP (voip), vďaka čomu sa môže využívať infraštruktúra počítačových sietí, teda routre, switche a štruktúrovaná kabeláž. Takýmto spôsobom, to znamená budovaním konvergovanej siete, sa dosiahne významná úspora na nákladoch firmy. Navyše voip siete prinášajú ďalšie vlastnosti, ktoré predstavujú komfort pre užívateľa.

Vďaka týmto vlastnostiam sa z obyčajného telefónu stáva nástroj korporátneho informačného systému.

ISPro ponúka ako riešenie siete na báze technológie Cisco CallManager, ktorá predstavuje špičku v moderných hlasových sieťach. Ďalej ponúka riešenia na báze open riešení SIP (Asterisk) telefónie, ktoré sú výhodné z ekonomického hľadiska.


KONREGOVANÉ VIDEO SIETE

VIDEOKONFERENCIE
video konferencie

Videokonferencie predstavujú moderný spôsob komunikácie v rámci celého sveta. Umožňujú interaktívnu audio/video/dátovú spoluprácu osôb, ktoré sú od seba vzdialené. Pritom sa môžu využívať rozličné druhy sietí – internet, privátna IP sieť, ISDN sieť. V prípade potreby je možné urobiť konferencie dvoch alebo viacerých videokonferenčných zariadení a okrem audio/video spojenia zdieľať informácie napr. tabuľky, grafy, fotky, ... Súčasne je možné toto spojenie zabezpečiť kryptovacími technológiami proti prípadnému odposluchu.

  Videokonferencie si našli uplatnenie aj v oblastiach ako:
 • medicína: vybudovanie konzultačných, záchranných centier, ktoré umožňujú aby sa na pacienta pozrel expert, ktorý je od neho vzdialený, bez nutnosti prevozu,
 • školstvo: prednášky renomovaných prednášateľov si môžu vypočuť aj študenti z iných škôl,
 • video systémov,
 • armáda: riadenie,
 • prekladateľstvo.
KAMEROVÉ SYSTÉMY A SYSTÉMY PRENOSU VIDEA
kamerové systémy

Pre použitie v priemysle, doprave, ako i na dôležitých verejných miestach, je potreba sledovať, prenášať a zaznamenávať video signál. Je to potrebné na kontrolu výrobných procesov, dopravnej situácie a bezpečnosti.

ISPro ponúka kamerové systémy, prenosové systémy a záznamové systémy, ktoré kvalifikovane spĺňajú najnáročnejšie parametre.


SYSTÉMOVÁ INTEGRÁCIA

Moderné hlasové siete súčasnosti sa vyznačujú integráciou do počítačových sietí. Využívajú protokoly voice over IP (voip), vďaka čomu sa môže využívať infraštruktúra počítačových sietí, teda routre, switche a štruktúrovaná kabeláž. Takýmto spôsobom, to znamená budovaním konvergovanej siete, sa dosiahne významná úspora na nákladoch firmy. Navyše voip siete prinášajú ďalšie vlastnosti, ktoré predstavujú komfort pre užívateľa.

Vďaka týmto vlastnostiam sa z obyčajného telefónu stáva nástroj korporátneho informačného systému.

ISPro ponúka ako riešenie siete na báze technológie Cisco CallManager, ktorá predstavuje špičku v moderných hlasových sieťach. Ďalej ponúka riešenia na báze open riešení SIP (Asterisk) telefónie, ktoré sú výhodné z ekonomického hľadiska.

komplexné riešenie

Copyright ISPro, spol. s r.o. © 2oo6, All Rights Reserved
Created by ABSolution, s.r.o, 2006